EU pakt schadelijke stoffen aan.

EU-lidstaten krijgen individuele doelstellingen opgelegd voor het verminderen van de uitstoot van zwaveldioxide, stikstofoxiden (NOx), vluchtige organische stoffen, ammoniak en fijnstof. Dat staat in een nieuwe Europese Richtlijn om verdergaand luchtvervuiling aan te pakken en voor schonere lucht te zorgen. Doel is halvering in 2030 van het aantal vroegtijdige sterfgevallen in Europa door luchtvervuiling door het opleggen van plafonds voor stoffen (onder andere fijnstof, stikstof en ammoniak) die een groot effect hebben op het welzijn van mensen. Lidstaten worden verplicht een nationaal reductieprogramma op te stellen . De Europese Commissie beoordeelt de voortgang.

NomadPower

NomadPower is bewezen een zeer goede maatregel voor het aanpakken van uitstoot van fijnstof en NOx. Elk NomadPower punt voorkomt de uitstoot die gelijk staat aan de uitstoot van 100 vrachtwagens.

Aanzienlijke gezondheidswinst

De nieuwe Richtlijn zal een vermindering betekenen van de hoeveelheid verontreiniging die binnen de EU door menselijk toedoen in de lucht wordt gebracht. Lidstaten krijgen individuele doelstellingen opgelegd voor het verminderen van de uitstoot van zwaveldioxide, stikstofoxiden (NOx), vluchtige organische stoffen, ammoniak en fijnstof. De nieuwe Richtlijn bevat doelstellingen voor 2020 en verder. Voor 2030 zijn verdergaande reductieverplichtingen opgenomen. Het akkoord moet leiden tot een aanzienlijke gezondheidsverbetering in Europa.

Wachtwoord vergeten?

Uw wachtwoord moet minimaal 8 karakters bevatten.

Vul het e-mailadres in waarmee u zich heeft aangemeld bij ons en kiest u een nieuw wachtwoord van ten minste 8 tekens.