Involtum Services B.V. Polityka Prywatności NomadPower

Twoja prywatność i bezpieczeństwo danych są dla nas ważne. Niniejsza polityka określa, w jaki sposób będziemy traktować wszelkie dane osobowe, które uzyskamy od Ciebie. Przekazując nam dane osobowe, wyrażasz zgodę na zbieranie przez nas danych osobowych i wykorzystywanie ich w sposób opisany w niniejszej polityce zgodnie z obowiązującą ustawą o ochronie danych (GPDR). Prosimy o przeczytanie poniższego oświadczenia.

 

Zarys polityki prywatności:

1. Cele przetwarzania danych osobowych

2. Marketing i komunikacja

3. Dzielenie sie danymi osobowymi i bezpieczeństwo danych

4. Prawa użytkownika

5. Dane kontaktowe

6. Przegląd polityki prywatności

 

1. Cele przetwarzania danych osobowych

Twoje dane osobowe są przechowywane i przetwarzane przez Involtum Services B.V. w celu świadczenia usług przez NomadPower. Usługi te obejmują aktywację i opłatę za energię elektryczną dostarczaną na parkingach, w centrach dystrybucji i innych lokalizacjach, w których użytkownik zdecydował się skorzystać z usług NomadPower. Po zarejestrowaniu się w NomadPower, możesz użyć strony internetowej, aplikacji lub telefonu, aby aktywować lub dezaktywować usługi w dowolnej lokalizacji Nomad Power. Transakcje płatnicze są przetwarzane za pośrednictwem NomadPower.

W celu wystawienia faktury i pobrania płatności wymagamy podania adresu głównego, adresu e-mail i numeru telefonu komórkowego. Jeśli zdecydujesz się na pobranie płatności za pomocą polecenia zapłaty, wymagamy danych Twojego IBAN. Aby spełnić wymagania operatora dotyczące parkingu, konieczne może być podanie numeru rejestracyjnego ciężarówki lub numeru identyfikacyjnego pojazdu.

Aby obliczyć koszty faktury, mierzymy, ile wykorzystujesz energii pod względem rzeczywistego zużycia kWh energii elektrycznej. Rejestrujemy również czas pobytu, lokalizację i godzinę każdej transakcji.

Involtum Services B.V. umożliwia również zarządcy lokalizacji, w której jesteś gościem, dostęp do tych informacji.

 

2. Marketing i usługi dodatkowe

Involtum Services B.V. nie udostępni danych osobowych stronom trzecim w celach marketingowych z jakiegokolwiek powodu, chyba że będzie to wymagane przez prawo. Involtum Services B.V. zastrzega sobie prawo do wykorzystania danych klienta w celu podtrzymania relacji z klientem poprzez biuletyn informujący o nowych produktach, usługach lub funkcjach usługi NomadPower. Involtum Services B.V może w przyszłości wykorzystywać informacje o kliencie, aby przesłać odpowiednie informacje dotyczące najbliższego w sąsiedztwie parkingu , kiedy znajdujesz się tam w określonym czasie.

W ramach działań marketingowych firma Involtum Services B.V. wykorzystuje pliki cookie do gromadzenia i przechowywania informacji ogólnych od odwiedzających witrynę. Zbieramy adres IP komputera, czas pobierania i dane wysyłane przez przeglądarkę odwiedzającego. Dane te są rejestrowane i wykorzystywane do statystycznej analizy zachowań dotyczących odwiedzin i kliknięć na stronie internetowej. Dane są w jak największym stopniu anonimowe.

 

3. Dzielenie sie danymi osobowymi i bezpieczeństwo danych

Involtum Services B.V. chroni powierzone mu dane za pomocą technicznych i administracyjnych środków bezpieczeństwa, aby zminimalizować ryzyko utraty, niewłaściwego użycia, nieautoryzowanego dostępu, ujawnienia i zmiany. Osiąga się to za pomocą firewallów, szyfrowania danych, fizycznych i administracyjnych kontroli dostępu do danych i serwerów.

Involtum Services B.V. współpracuje z niewielką liczbą dostawców usług, w tym z programistami ICT. dostawcami usług bazy danych dla hostingu, deweloperów ICT.

Zapewniamy helpdesk telefoniczny, który umożliwia im dostęp do danych w celu wykonywania ich pracy w imieniu NomadPower. Są oni połączeni podobnymi środkami w celu zapewnienia ochrony danych powierzonych Involtum Services B.V .

Jeśli dowiesz się, że dane zostały naruszone lub wykorzystane, natychmiast skontaktuj się z nami. Nasze dane kontaktowe znajdują się w sekcji 5.

 

4. Prawa użytkownika

Po zarejestrowaniu się w usłudze NomadPower możesz przeglądać swoje dane na osobistych stronach witryny i tam też możesz modyfikować swoje dane osobowe. Nie wszystkie dane osobowe można zmieniać za pomocą strony internetowej.

Wszystkie Twoje dane osobowe można wyświetlić na pisemny wniosek za pośrednictwem naszego adresu e-mail pod poniższym adresem. Możemy poprosić Cię o identyfikację w celu zweryfikowania poprawności wniosku.

Jeżeli przedstawione przez nas zestawienie zawiera faktyczne nieścisłości, możesz skontaktować się z nami na piśmie, aby zmodyfikować dane. Możesz poprosić nas o usunięcie Twoich danych, jeśli zechcesz to zrobić. 

Jeśli nie chcesz, abyśmy kontaktowali się z Tobą przy pomocy naszych informacji o naszych produktach i usługach, możesz powiadomić nas o tym na piśmie.

Jeśli nie chcesz już korzystać z usługi Rachunek za Połączenia, możesz poinformować nas o tym na piśmie, wysyłając wiadomość e-mail na poniższy adres. Możemy poprosić Cię o identyfikację w celu zweryfikowania poprawności wniosku. Po wypełnieniu i opłaceniu wszystkich transakcji w ramach Rachunku za Połączenia, zakończymy rejestrację, a my zachowamy tylko te dane, które zgodnie z prawem są wymagane przez określone okresy. Wszystkie inne dane pozostaną anonimowe dla celów statystycznych. Od tego momentu nie będzie można już korzystać z możliwości uzyskania wglądu w swoje dane osobowe.

 

5. Dane do kontaktu

Możesz wysłać do nas zapytanie ii wnioski dotyczące przetwarzania danych osobowych. 

Involtum Services B.V.

Compliance Department

Hofplein 20

3032 AC  Rotterdam

compliance@involtum.com 

 

6. Przegląd polityki prywatności

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany naszej polityki prywatności. Zmiany zostaną opublikowane na naszej stronie internetowej.

Ta polityka została ostatnio zmieniona w dniu 6 czerwca 2018 r.